Открића!

Нови стари и тренутни димњаци у оквиру Реинбов масива.

Реинбов масив је већ био познат по својој хидротермалној активности високе температуре. Захваљујући ROV Виктору 6000, којим се управља са брода Pourquoi Pas? Arc-en-Sub тим је дошао до нових открића: масив такође садржи изумрле локалитете високе-температуре и активне делове ниске-температуре са колонијама шкољки и простиркама бактерија, као и зонама са фосилизованим шкољкама у близини карбонатних диимњака.