Симон и Реми

Симон Бесансон је инжењер CNRS-a за инструментацију и електронику. Ради При Институту за физику Земље у Паризу, у оквиру OBS парка INSU. Симонов задатак је да одржавава инструменате, развоје концепата за побољшавање истих и присуствује у операцији инструмената. Током Arc-en-Sub пројекта задужен је за постављање 5 инструмената великих таласних дужина или BBOBS, највећих и најефикаснијих које парк поседује. Током 7 година рада гоово целу годину је провео на океану учествујући на 15 експедиција 5 различитих држава, поставио је преко 100 инструмената на дно Атланског и Индијског океана, као и Средоземног мора.

Реми Колтат је тренутно пост-докторант на Високој школи у Паризу где проучава реакцију између стена у литосфери и хидротермалних флуида на местима раздвајања тектонских плоча користећи петрографију и геохемију. Он је такође испитивао процесе интеракција између стена и флуида у офиолитима Алпа током свог доктората и сада има прилику да своје знање о тренутним океанским системима примени, карактеришући  хидротермалну циркулацију ниске до високе температуре које се формирају на нивоу хидротермалног локалитета Реинбов где се овија експедиција Arc-en-Sub.