Валантинa, Милена и Беноa

Валантинa Пузена похађа студије геонаука на Институту за физику Земље у Паризу (Institut de Physique du Globe de Paris). У свом истраживању ослања се на податке прикупљене подморницама (карте, фотографиле, филмови, мерења температуре, узораке стена, и тд.). како би окарактерисала структуру океанског дна у различитим подручјима. На броду, задужена је примарно за сензоре који омогућавају веома прецизно мерење температуре хидротермалних локалитета који су идентификовани на Реинбов масиву. Arc-en-sub je њена трећа по реду пловидба на океаногранофском броду Pourquoi Pas ? „Волим да пловим и откривам скривене тајне океана. Осећам се веома почаствованом приликама да се прикључим експедицијама и истражим мало познате делове океанских дубина”

Милена Марјановић је истраживач CNRS-a на Институту за физику Земље у Паризу (Institut de Physique du Globe de Paris) од 2021. Њено истраживање је фокусирано дистрибуцију магматског растопа дуж средњо-океанских гребена у прошлости и садашњости, заједно са удрженим феноменима стварања океанске коре и хидртермалне циркулације. Такође, она развија  примењује напредне геофизичке технике како би докучила архтектуру и динамику магматских огњишта. Милена је већ учествовала на шест истраживачких експедициија на Атланском и Тихом океану. Arc en Sub је њена седма по реду пловидба. Задужена је за прикупљање података сеизмометрима које поставља на океанско дно (OBS). Анализа ових података ће помоћи целом тиму да одгонетну карактеристике океанске коре и потенцијално присуство магматских огњишта.

Беноа Илдефонс је истраживач CNRS-a у Монпељеу већ 30 година. Он ради на формирању и еволуцији окенске коре, преко петролошких, петрофизичкх ии микроструктурних испитивања стена чији су саставни део. Као члан „каменчићолога” у оквиру Arc-en-sub тима, учествује у својој шестој експедицији на броду који припрада француској океанографској флоти. Он је укључен у интернационални програм за извођење бушотина од 1997 (IODP – International Ocean Discovery Program). Беноа је учествовао у шест интернационалних експедиција за бушотине на океанским гребенима.